Oxfam Novib

Resultaten

Samen met jou, en vele donateurs en supporters, werkt Oxfam Novib aan een rechtvaardige wereld zonder armoede:

Geef je oordeel! Want jij maakt ons werk mogelijk.

 • Landen waar Oxfam werkt
 • Landen waar Oxfam Novib werkt
 • Landen waar Oxfam hoofdkantoren heeft

Oxfam Novib maakt deel uit van de Oxfam-groep, een internationale confederatie van 17 ontwikkelingsorganisaties. Zo bereiken we meer mensen, boeken we meer resultaten en werken we effectiever. Tezamen werken we in ruim 90 landen.

> <

Dit hebben we samen bereikt

Recht op duurzame middelen van bestaan

Iedereen zou zeker moeten zijn van een eerlijk inkomen en voldoende voedsel. Maar voor 20% van de wereldbevolking is dit niet het geval. Wij werken aan een betere toegang tot land en water en eerlijke arbeids- en handelsvoorwaarden.

 • 277

  partners gesteund

 • € 54
  miljoen

  besteed aan dit recht

 • 22

  landen

 • 49.000 mensen
  passen zich aan klimaatverandering aan
 • 1,4 miljoen mensen
  kunnen duurzaam produceren
 • 260.000 mensen
  sparen samen, krijgen krediet of marketingtraining


Cijfers: 1 januari 2013 – 1 april 2014
© Oxfam Novib
Kredietverlening stokt in Zuid-Sudan

Honderdduizenden mensen sloegen op de vlucht na de uitbraak van het conflict in Zuid-Sudan, eind 2013. De situatie is gespannen, er is een groot tekort aan voedsel en geld. Oxfam Novib verstrekt noodhulp

De burgeroorlog betekent een flinke terugslag voor onze partnerorganisatie Women and Youth Empowerment (Woye). Zij verstrekt krediet aan vrouwen en jongeren in de provincie Mundri. Maar het voedsel is zo duur en de veiligheid zo onzeker dat een eigen bedrijfje – waar de leningen voor bedoeld zijn – voor velen nu een stap te ver is.

Toch gaat het project zo goed en zo kwaad als het kan door. Trainingen vinden plaats waar mogelijk, al ligt veel vervoer stil. Ook deelt Woye voedsel en andere noodhulp uit aan de allerarmsten.

Woye verstrekt krediet sinds 2007. Inmiddels doen ruim 1.700 mensen mee, 73% van hen is vrouw. Het aantal nieuw gebouwde huizen is met 57% toegenomen, de moestuinen met 52% en de landbouwactiviteiten met 39%. Er zijn 152 bakkerijen bijgekomen, 47 hotels en 369 kruidenierswinkels.

April 2014
© James Akena
Aan het werk met internet

In Noord-Uganda heeft 80% van de jongeren tussen 18 en 30 jaar geen werk. Velen gingen niet naar school vanwege de burgeroorlog, sommigen waren kindsoldaat. Om werk te creëren heeft Oxfam Novib met andere partijen internetcentra neergezet, met computers die werken op zonne-energie. In de centra leren mensen omgaan met computers en verdienen ze een inkomen. Bijvoorbeeld met opdrachten van buitenlandse bedrijven om hun databank te vullen of onderzoek te doen.

Internet Now! is een baanbrekend project. Praktische uitdagingen leidden tot hogere kosten en minder inkomsten dan voorzien. Nu ondernemen we nieuwe acties om de inkomsten te verhogen. Bijvoorbeeld meer werk aanbieden via internet, financiële diensten leveren via mobiele telefoons en de centra verhuren aan andere organisaties.

Internet Now! is mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Juli 2014
© Kimlong Meng
Cambodjanen pakken landjepik aan

200 gezinnen in het district Sre Ambe in Cambodja vechten voor hun land. In 2006 stond de overheid toe dat suikerproducent Khon Kaen Sugar Ltd (KSL) de grond inpikte voor een suikerplantage. De gezinnen verloren meer dan 1.300 hectare land, hun inkomen en hun voedsel. Onze partnerorganisatie Community Legal Eduction Center (CLEC) helpt de boerenfamilies opkomen voor hun rechten.

Tate & Lyle Sugars koopt suiker van KSL. De boeren begonnen rechtszaken tegen beide suikerbedrijven. Bonsucro, een organisatie die eerlijke suiker certificeert, schorste hierop Tate & Lyle. Pas als dit bedrijf een oplossing bereikt met de boeren verdient ze het certificaat terug.

Eind 2013 gingen de gezinnen in gesprek met KSL. De suikergigant stelde financiële compensatie voor, maar de boeren willen hun land terug. We blijven hen steunen bij de onderhandelingen. De gezinnen weten zich ook gesteund door onze internationale campagne Behind The Brands, waardoor Coca-Cola toezegde dat suiker voor deze frisdrank niet langer van ingepikte grond komt.

Juli 2014
© Kimlong Meng
Landrecht voor bergvolk

De ‘hooglanders’ worden ze genoemd, de oerwoudbewoners in het noordoosten van Cambodja. Generaties lang leven ze van wat het bos hun brengt, zoals vloeibare hars, bamboe en vis. Ze verbouwen rijst en andere gewassen. Maar door mijnbouw, plantages en illegale houtkap raken de hooglanders hun land en bos kwijt - en daarmee hun voedsel.

De landrechten van deze inheemse bevolking zijn niet goed vastgelegd. Onze partnerorganisatie Development and Partnership in Action (DPA) heeft 7.800 mensen in 23 dorpen verenigd om voor hun landrecht op te komen. Ze leren ook efficiënter rijst telen en bos en water beheren, aangepast aan de klimaatverandering.

Dankzij DPA zijn de identiteitspapieren van zeker 2.500 mensen vastgelegd, onder wie 900 vrouwen. Deze documenten zijn nodig om je recht op land te claimen. DPA leert de woudbewoners onderhandelen met autoriteiten en bedrijven. Een must als je land wordt ingepikt door een rubberplantage, zoals in het dorpje Kress.

November 2014

Recht op sociale basisvoorzieningen

Onderwijs en gezondheidszorg zijn onmisbaar om aan armoede te kunnen ontsnappen. Een derde van de wereldbevolking moet het zonder stellen. Wij lobbyen bij overheden om te investeren in goede basisvoorzieningen en steunen partners waar overheden tekort schieten.

 • 102

  partners gesteund

 • € 24,9
  miljoen

  besteed aan dit recht

 • 17

  landen

 • 160.000 mensen
  krijgen goede scholing
 • 429.000 mensen
  weten hoe ze gezond blijven


Cijfers: 1 januari 2013 – 1 april 2014
© Oxfam
Veiligheid en seksuele voorlichting

‘We willen dat de kinderen opgroeien in een veilige omgeving’, zegt Yusra Aburamellah van de Palestijnse Foundation for Health and Social Development, Al Juzoor. Met steun van Oxfam Novib verbetert de organisatie de veiligheid op scholen in Jeruzalem.

Juzoor renoveert en herbouwt scholen omdat Palestijnen van de Israëlische overheid geen vergunning krijgen voor nieuwbouw in Oost-Jeruzalem, ook niet voor scholen. Daarom bouwt Juzoor bestaande gebouwen om tot scholen.

Bij noodtoestanden en verwondingen is het noodzakelijk dat scholen beschikken over medische kennis. Maar op veel Arabische en particuliere scholen ontbreekt het aan getraind verplegend personeel of andere medewerkers die kunnen handelen bij ongelukken. Juzoor bereidde op tien scholen 233 ouders en leerkrachten voor op noodsituaties. Zo trainden ze 208 vrouwen en 25 mannen in het verlenen van eerste hulp en reanimatie.

Zowel in de stad als op het platteland voert Juzoor bewustwordingscampagnes voor de noodzaak van gezondheid en sociaal welzijn van mensen en gemeenschappen. Ook geeft ze informatie over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Januari 2014
© Irina Werning / Oxfam
Seksuele voorlichting in Pakistan

In Pakistan trouwt de helft van alle vrouwen voordat ze 18 jaar zijn. Vaak verwachten ze hun eerste baby nog voordat ze 19 zijn. Jongeren weten weinig over hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen. En veel jongeren mogen belangrijke beslissingen niet zelf nemen, zoals met wie ze trouwen of wanneer en hoeveel kinderen ze willen.

Onze Pakistaanse partnerorganisatie Aahung wil de taboes rondom seksualiteit doorbreken. Ze maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar, zoals seksueel misbruik en rechten binnen het huwelijk. Bijvoorbeeld door docenten en gezondheidsprofessionals te trainen. Dit werpt zijn vruchten af. Leerlingen op basisscholen en in het middelbaar onderwijs krijgen nu les over hun lichaam en seksuele gezondheid. Ze ontwikkelen basisvaardigheden om op te komen voor hun rechten.

Het belangrijke en bijzondere werk van Aahung blijft niet onopgemerkt. In december 2013 ontvangt onze partner de Mensenrechtentulp 2013 van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Met deze mensenrechtenprijs en 100.000 euro kan Aahung haar werk uitbreiden. Oxfam Novib is trots op haar partner!

Het doorbreken van taboes in Pakistan blijft lastig.

Januari 2014
© Oxfam Novib
Goed onderwijs? Goede leerkrachten!

‘Goed onderwijs is de kans om te ontsnappen aan armoede. Goede leerkrachten zijn dus van levensbelang.’ Dat zegt Kady Baby, voorzitter van ons project Quality Educators for All in Mali en Noord-Uganda. 6.000 docenten kregen scholing en 400.000 leerlingen krijgen nu goed onderwijs. Het project werd op 7 oktober 2014 beloond met de prestigieuze Unesco-Hamdan-prijs.

November 2014
© Mirjam van der Berg
Campagne voor gezondheid stuit op verzet

Stel dat je voor het eerst menstrueert en je hebt geen idee wat er gebeurt in je lijf. Dit is het geval voor 87% van de jonge meisjes in Pakistan. Aanleiding voor een van onze partners om aandacht te vragen voor seksuele en reproductieve gezondheid. De campagne werd echter het mikpunt van religieuze groeperingen die onderwijs hierin verwerpen.

De campagne werd bekritiseerd op radio en tv, in tijdschriften en op Facebook. Het zou westerse belangen, homoseksualiteit en vrije liefde bevorderen. Een islamitische politieke partij deed harde uitspraken en honderden pamfletten werden na het vrijdaggebed in moskeeën verspreid. Het provinciebestuur van Punjab trok na een klacht haar steun in.

De campagne heeft geprobeerd de schade te beperken door in gesprek te gaan met religieuze leiders. Onze partner heeft geleerd van de culturele gevoeligheden en ontwikkelt nu in overleg met alle belanghebbenden een islamitisch concept voor het werken aan reproductieve en seksuele gezondheid.

Soms lukt het onze Pakistaanse partners beter om taboes over seksualiteit te doorbreken.

Juli 2014

Recht op leven en veiligheid

Natuurrampen en gewapende conflicten treffen jaarlijks miljoenen mensen. Oxfam Novib steunt hen met noodhulp en wederopbouw. Maar ook met het op voorhand voorkomen of beperken van rampen en conflicten.

 • 164

  partners gesteund

 • € 43,7
  miljoen

  besteed aan dit recht

 • 21

  landen

 • 11.000 mensen
  beschermen zich tegen geweld en conflict
 • 155.000 mensen
  beschermen zich tegen rampen


Cijfers: 1 januari 2013 – 1 april 2014
© Sven Torfinn
Wapenhandelsverdrag aangenomen

Jaarlijks sterven honderdduizenden mensen als gevolg van ongecontroleerde wapenhandel. Een internationaal wapenhandelsverdrag is dus van levensbelang. Na 10 jaar campagne voeren door de Control Arms Coalition was het in 2013 eindelijk zo ver: het verdrag is een feit!

Eind 2013 hebben liefst 114 lidstaten van de Verenigde Naties het wapenhandelsverdrag getekend. Inclusief de Verenigde Staten, de grootste wapenexporteur ter wereld. Landen die dit verdrag officieel erkennen, zijn wettelijk verplicht bij alle wapentransacties te controleren of de wapens niet gebruikt worden voor schending van mensenrechten, internationale misdaad of schendingen van het internationaal recht.

Nederland tekende ook, op aandringen van de Control Arms Coalition, bestaande uit Oxfam Novib, Amnesty International en IKV Pax Christi. Wij riepen, samen met honderdduizenden mensen in Nederland en wereldwijd, regeringen op het VN-verdrag zo snel mogelijk te ondertekenen.

Januari 2014
© Sam Tarling / Oxfam
Steun voor Syrische vluchtelingen

De burgeroorlog in Syrië duurt al 3 jaar. Meer dan 2,5 miljoen Syriërs sloegen op de vlucht. De helft van deze vluchtelingen is kind. We roepen de betrokken partijen op het geweld direct te staken. De huidige vredesbesprekingen leverden helaas nog weinig op.

We blijven de miljoenen slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië steunen. De 327.552 euro die wij begin 2013 ontvingen van de Giro 555-actie is volledig besteed. In Syrië en buurlanden Jordanië en Libanon bereikte Oxfam al zo’n 1,2 miljoen vluchtelingen met water, voedsel, onderdak en sanitaire voorzieningen. Ook helpen we hen met werk- en spaarprogramma’s.

In maart 2014 hielden we een wereldwijde solidariteitscampagne. Samen met 22 andere organisaties begonnen we #WithSyria. Met een wake in 35 landen stonden we stil bij de 3e verjaardag van de Syrische burgeroorlog. Het ‘Meisje met een rode ballon’, het symbool van de campagne, werd op bekende gebouwen geprojecteerd. Honderden Nederlanders brandden een kaarsje voor de Syrische vluchtelingen.

Januari 2014
© Petterik Wiggers
Geld-voor-werk verbetert verstandhouding

In Uganda wonen ruim 96.000 vluchtelingen uit Zuid-Sudan. Zij zijn uitgeweken voor het geweld tussen regeringstroepen en rebellen in Sudan. De inwoners van Noord-Uganda delen hun schaarse natuurlijke bronnen met de nieuwkomers. Oxfam steunt beide partijen, mede om de harmonie te bewaren.

Ruim 36.000 mensen kregen noodhulp. We slaan waterputten op plekken waar zowel vluchtelingen als Ugandezen kunnen komen. We delen zeep, handdoeken en wasmiddel uit en geven hygiëne-voorlichting aan families in kampen en dorpen.

Onze Ugandese partnerorganisatie Ceford zorgt ook voor cash-for-work voor 500 bewoners en 1400 vluchtelingen, vooral vrouwen. Samen graven ze kuilen voor afval en leggen ze een verbindingsweg aan.

Hierdoor is de school bereikbaar en gaan meer kinderen naar school. Vrouwen startten een spaar- en kredietgroep. Twee van hen bakken brood en verkopen dit aan de vluchtelingen, een ander begon een winkeltje. Zo zorgen mensen weer voor zichzelf: met een beetje cash-for-work en op eigen initiatief.

April 2014
© Eleanor Farmer
Hulp aan 730.000 slachtoffers orkaan

Eind 2013 trof tyfoon Haiyan ruim 14 miljoen inwoners van de Filipijnen. Het Nederlands publiek gaf massaal voor hulp aan de slachtoffers. De Giro 555-actie van de Samenwerkende Hulporganisaties leverde 36 miljoen euro op. Wij ontvingen hiervan 5 miljoen euro.

Oxfam bereikte meer dan 730.000 mensen. We begonnen met levensreddende hulp, bijvoorbeeld schoon water voor 280.000 mensen, 100.000 hygiënepakketten en 600.000 tentzeilen. Zo’n 230.000 gezinnen kregen geld voor voedsel en andere basisbehoeften, vaak in ruil voor het ruimen van puin.

Nu, ruim een half jaar na de ramp, verstrekken we gereedschap om huizen te bouwen op de Filipijnen. We helpen rijstboeren, kokosnootboeren en vissers bij het herstellen van hun inkomstbronnen. Zo kregen ongeveer 7.700 rijstboeren nieuwe zaden. Daarnaast dringen we bij de Filipijnse overheid erop aan de inwoners meer te betrekken bij hun plannen voor nieuwe verblijfplaatsen. Veel mensen zijn bang dat ze hun werk verliezen als ze verhuizen van de kust.

Juli 2014
> <

Schoon water in Gaza

Palestijnen en Israëliërs in het Midden-Oosten lijden onder het Israëlisch-Palestijns conflict. In de zomer van 2014 eisen nieuwe vijandelijkheden in Gaza een zware tol. Oxfam Novib steunt ziekenhuizen en gezondheidsposten. Tot nu toe hielpen we zo’n 295.000 mensen aan schoon water en 50.000 gezinnen met voedselbonnen. Bekijk de fotoserie.

November 2014

Recht op maatschappelijke en politieke participatie

Kennis is macht. Met de juiste informatie kunnen mensen opkomen voor hun belangen en invloed uitoefenen op beslissingen die hen aangaan. Met onze partners geven we achtergestelde groepen toegang tot informatie en een stem.

 • 239

  partners gesteund

 • € 36,6
  miljoen

  besteed aan dit recht

 • 26

  landen

 • 1,7 miljoen mensen
  krijgen rechtshulp en toegang tot recht
 • 1 miljoen mensen
  mensen krijgen informatie via ICT en nieuwe media
 • 122,000 mensen
  leren hun rechten kennen


Cijfers: 1 januari 2013 – 1 april 2014
© Andy Hall / Oxfam
Vrouwen berispen leider

De Lutheran World Federation (LWF) is een van de weinige maatschappelijke organisaties die plattelandsgemeenschappen steunt in de afgelegen provincies in het oosten van Angola. Dankzij trainingen van LWF kunnen de mensen hun leefomstandigheden verbeteren. De mannen en vrouwen leren wat hun rechten en plichten zijn in de samenwerking met lokale overheden en instanties. Zowel plaatselijke groepen als lokale en provinciale overheden waarderen de betrokkenheid, kennis en initiatieven van LWF.

LWF werkt al ruim 25 jaar in Angola. Eerst met steun aan de door de oorlog getroffen gemeenschappen. In 2006 zette LWF de noodhulp om naar wederopbouwwerk.

Januari 2014
> <

© Irina Werning / Oxfam
Het recht is van iedereen

Wie het zich kan veroorloven om de politie of overheid om te kopen, heeft de macht in Cambodja. Kwetsbare groepen zoals weduwen, armen en kinderen zijn vaak de dupe van onrecht. ‘Mijn buren zijn rijk en machtig. Daarom kreeg ik geen eerlijke rechtsgang bij de lokale autoriteiten.’ Nang Channy (30) vertelt hoe zij verwikkeld raakte in een burenruzie en geen kant meer op kon.

Adhoc zorgt ervoor dat Cambodjanen zoals Nang Channy kunnen opkomen voor hun rechten. Zo bemiddelt onze partner bij familie- en burenruzies, gesteggel over landbouwgrond en dreigende huisuitzettingen. Ook werkt onze partnerorganisatie aan de bestrijding van corruptie. In 2013 stond Adhoc, met steun van Oxfam Novib, bij ruim 150 zaken klaar met juridische en mentale ondersteuning.

Januari 2014
© Myriam Abdelaziz
Meer rechtskennis, meer oogst

Onze partnerorganisatie Better Life leert de allerarmste mensen in de Egyptische provincie Mina hoe ze de opbrengst van hun land kunnen verbeteren. En ook hoe ze zich kunnen verenigen en samen voor hun belangen opkomen.

Projectmanager Reham Shaheed: ‘We helpen mensen aan schoon drinkwater in flessen, maar dat is niet duurzaam. Een waterleiding aansluiten is een betere oplossing. Doordat de straatbewoners hun krachten verenigden, kregen ze dit voor elkaar bij de gemeente.’

Andere resultaten:

 • 12.000 kleine boeren zagen hun inkomen stijgen dankzij meer kennis en betere vaardigheden.
 • 1.000 kleine boeren zagen hun inkomen stijgen dankzij een lening voor hun bedrijf.
 • 5 boerenbonden verminderden - door overleg met de autoriteiten - problemen als een tekort aan irrigatiewater, te dure kunstmest en corruptie bij agrarische overheidsinstanties.
 • 5.000 vrouwen kregen een identiteitskaart waardoor ook zij gebruik kunnen maken van overheidsdiensten.
 • 60 tot 70% van de deelnemers aan Better Life zijn vrouwen.

April 2014
© Charles Okereke
Nigerianen eisen inzicht in de boeken

Rijk aan olie, maar een van de armste landen ter wereld. De schatkist van Nigeria wordt slecht beheerd. Het is onduidelijk wat er gebeurt met het overheidsgeld en de vele miljoenen dollars die binnenkomen van de buitenlandse maatschappijen die grondstoffen delven in Nigeria.

Het Civil Society Legislative Advocy Center (Cislac) roept samen met Nigeriaanse burgers de overheid ter verantwoording. Onze partnerorganisatie werkt samen met Neiti, dat lobbyt voor transparantie in de Nigeriaanse grondstofwinning. Ze rapporteren samen over de geldstromen tussen de overheid en olie- en mijnbouwmultinationals. En ze betrekken jongeren bij hun acties om van de overheid meer financiële transparantie te eisen.

Het lijkt te werken. Neiti kreeg vorig jaar de prijs voor het beste transparantie-initiatief ter wereld in de grondstofindustrie. Dankzij de rapportering en goede samenwerking met de media komt er meer publiek inzicht in de overheidsgelden. Met de cijfers in de hand vragen Nigeriaanse burgers de overheid om meer te investeren in onderwijs, gezondheidszorg en de verdere ontwikkeling van hun land.

Juli 2014
© Oxfam Novib
Jongeren eisen hun rechten op

In sommige landen hebben jongeren weinig invloed op beslissingen die hun leven en toekomst bepalen. Ouders nemen de beslissingen, jongeren worden geacht zich ernaar te voegen. Zo leren jongeren niet om uitdrukking te geven aan hun behoeftes en ambities.

Oxfam Novib wil dit veranderen, samen met de jongeren en partnerorganisaties in onder andere Mali, Afghanistan en Pakistan. Met het vernieuwende project My Rights My Voice (MRMV) leren jongeren hun rechten kennen, in het openbaar spreken en leiding geven. Met theater, muziek en een soap laten zij zien welke belangrijke rol zij in de samenleving kunnen spelen.

De aanpak slaat aan. In de 8 deelnemende landen doen 180.000 jongeren en 636 jeugdorganisaties mee. Alleen al in Pakistan bereikte de MRMV-campagne over seksualiteit en gezondheid 1,5 miljoen mensen.

November 2014

Recht op een identiteit

In een rechtvaardige wereld hoort discriminatie van vrouwen en minderheden niet thuis. Het versterken van de positie van de vrouw is inzet in al ons werk.

 • 178

  partners gesteund

 • € 19.2
  miljoen

  besteed aan dit recht

 • 25

  landen

 • 498.000 mensen
  respecteren dat vrouwen over hun eigen lichaam beslissen
 • 23.000 vrouwen
  leren en tonen leiderschap


Cijfers: 1 januari 2013 – 1 april 2014
© Miriam Abdelaziz
Economische rechtsgelijkheid Arabische wereld

Wereldwijd zijn de economische rechten van vrouwen verbeterd. Maar vrouwen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika stuiten nog steeds op de grootste barrières als zij opkomen voor hun rechten.

Partnerorganisatie CRTD.A (Collective for Research and Training on Development-Action), gevestigd in Libanon, keert zich tegen de discriminatie van vrouwen. Zij organiseerde onder andere de conferentie Equality without Reservations (Onvoorwaardelijke Gelijkwaardigheid) en een seminar om kennis en ervaring uit te wisselen, waaraan 72 deelnemers uit 14 Arabische landen meededen.

CRTD.A heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en kennisoverdracht van economisch recht en sociaaleconomisch beleid in de nasleep van de ‘Arabische lente’. 30 organisaties zijn sterker geworden in economisch recht, belangenbehartiging en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ook zijn 104 vrouwen en mannen van 62 organisaties uit Libanon, Egypte en Marokko getraind in leiderschap.

CRTD.A volgt informatie, nieuws, analyses, studies, vrouwen- en maatschappelijke organisaties en relevant micro- en macrobeleid voor economische rechten van vrouwen. De informatie delen ze via een digitale nieuwsbrief en een blog.

Januari 2014
© Miriam Abdelaziz
Hoop voor vrouwen in Midden-Oosten

Vrouwen stonden voorop bij de Arabische revolutie, maar hun stem wordt nog steeds niet gehoord in het Midden-Oosten. Zij worden uitgesloten van de plekken waar de besluiten worden genomen. Vrouwenrechten verdwijnen van de politieke agenda. En vrouwenorganisaties werken te geïsoleerd van elkaar.

Met het project Amal (‘Hoop’ in het Arabisch) verenigt Oxfam Novib 13 vrouwenorganisaties in de bezette Palestijnse gebieden, Jemen, Tunesië en Marokko. Zij trainen elkaar en wisselen ideeën uit via een eigen online platform. Samen komen zij op voor hun rechten, zodat er beter naar hen wordt geluisterd.

Door het project weten ruim 4.000 mensen wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen opeisen. In de Palestijnse gebieden voeren 80 mensen als change agents actie voor vrouwenrechten. En in Tunesië zijn 117 vrouwen getraind in politiek leiderschap; mede dankzij hen wordt in de nieuwe Tunesische grondwet een gelijke representatie van vrouwen opgenomen.

Juli 2014
Facebook-acties voor recht om jezelf te zijn

Vrouwen, etnische minderheden en homoseksuelen: iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn. Oxfam Novib maakt zich hier sterk voor. Daarom voeren wij actie via social media, samen met het Nederlandse publiek. Neem bijvoorbeeld deze Facebook-acties:

 • In april werden in Nigeria 273 schoolmeisjes gekidnapt door de terreurgroep Boko Haram. We riepen op Facebook op de petitie #BringBackOurGirls te tekenen. Inmiddels hebben ruim 1 miljoen mensen wereldwijd de petitie getekend, ook in Nigeria. En dat is nog steeds nodig, want 230 meisjes zijn nog niet terug!
 • In februari kwam er een nieuwe anti-homowet in Uganda. Onze Facebook-actie droeg bij aan de internationale druk op de Ugandese overheid om de rechten van haar burgers te waarborgen. 567 mensen gaven dit een ‘like’, 490 volgers deelden ons bericht. De wet is in augustus ongeldig verklaard.
 • PVV-leider Geert Wilders nodigde in maart zijn aanhangers uit om ‘Minder Marokkanen! ’ te scanderen. Direct hierop startten wij de Facebook-actie ‘Minder Haatzaaierij’. 1.460 volgers gaven ons een ‘like’, 1.776 mensen deelden ons bericht.
November 2014
> <

Oordeel zelf

Wat vind jij van onze resultaten?

Bedankt voor jouw stem! Samen met jou steunt Oxfam Novib wereldwijd mensen die opkomen voor hun rechten en een zelfstandig bestaan. Daarom is het ook aan jou om te oordelen over de resultaten van ons werk. Licht jouw stem toe op ons forum Praat Mee.

Naam: Moniek Peeters en zoon Bram Schröder
Beroep: Huisarts
Bestemming: Bangladesh
‘Wat ons het meeste raakte, is de kracht van het zelfdoen.’

> <

Bescherming tegen het water en landbouwlessen

Overstromingen van hun landbouwgrond. Te weinig inkomen om van te leven. Geen schoon drinkwater. Voor de allerarmste mensen in Bangladesh is iedere dag een kwestie van overleven. Samen met onze partner Shariatour Development Society (SDS) proberen ze de armoede te boven te komen.

Nieuwe landbouwtechnieken en waterbestendige gewassen zorgen nu voor betere oogsten. Op vluchtheuvels kunnen bewoners tijdelijk verblijven bij overstromingen. Mensen leren latrines bouwen en nemen hygiënische maatregelen om diarree en cholera voor te zijn.

SDS geeft vrouwengroepen schapen of kippen om een inkomen te verdienen. De groep leert hoe ze vee moet houden. De eerstgeboren jongen worden doorgegeven aan de volgende groep. Zo krijgen steeds meer mensen een kans op een inkomen.

Ruim 4.300 arme mensen hebben nu meer inkomen en zijn zeker van voedsel dankzij het project. Ruim 1.200 mensen volgden training in veehouden en bedrijfsvoering. En er zijn 2 dorpen opgehoogd en 2 verhoogde vluchtplaatsen aangelegd waar mens en vee droog blijven bij overstromingen.

November 2014

Oordeel van Moniek en Bram

Onze donateurs Moniek Peeters en haar zoon Bram Schröder bezochten het project van onze partnerorganisatie SDS in Bangladesh.

‘We zagen dat het project recht doet aan de bevolking. De landlozen krijgen toegang tot land en bruikbaar water. Mensen bouwen een duurzaam bestaan op met het vee en vernieuwing van landbouw. Vrouwen en kinderen ontwikkelen zich met bijscholing en onderwijs.

Ook een paar kanttekeningen. De kwaliteit van de gezondheidszorg kan beter. Wij misten de samenwerking met organisaties die hierin meer bedreven zijn. En we kregen geen goed zicht op hoe mannen worden betrokken in het hele proces.

We zijn onder de indruk van het positieve en bestendige effect van het project. Maar het meeste raakte ons de kracht van het zelfdoen. De spirit en het enthousiasme van de armste mensen voor een beter bestaan voor zichzelf, hun gezin en hun leefgemeenschap: het was in alle bezoeken te zien en te voelen!’

Oordeel van Oxfam Novib

Naam: Khan Alamgir
Functie: Oxfam-programmamedewerker Bangladesh
Eindoordeel: Geslaagd

‘Het project heeft het leven van de allerarmste mensen hier duidelijk verbeterd. De overheid heeft het grondbezit van voorheen landloze families nu officieel erkend. Kinderen volgen lessen aan een van de 14 nieuwe schooltjes. Op ons aandringen heeft ook de overheid een school gebouwd. En vrouwen hebben steeds meer inspraak, zowel thuis als in het dorpsbestuur.

De omstandigheden zijn niet makkelijk in dit afgelegen gebied. De eilandjes waar de armste mensen wonen, stromen vaak over. Communicatie en transport zijn daardoor moeilijk. Elk jaar opnieuw verliezen bewoners hun oogst door grote of kleine overstromingen. De overheid is niet erg happig om te investeren in de infrastructuur, waardoor de markt slecht te bereiken is. De verkoop van landbouwproducten gaat hierdoor extra moeizaam.

Dit alles meegenomen denk ik dat het project bijzonder succesvol is. We kijken niet naar één aspect, dus niet alleen naar gezondheid, onderwijs of inkomen. We proberen juist de problemen op een geïntegreerde manier aan te pakken. En dat werkt.’

Jouw oordeel? Praat mee!

Geslaagd, mislukt of een dilemma? Oordeel zelf over de resultaten van onze partner SDS in Bangladesh!

Moniek: ‘Het leven van de armste mensen gaat erop vooruit. Dat is duidelijk zichtbaar.’
Oxfam Novib: ‘De omstandigheden zijn niet gemakkelijk in dit afgelegen gebied.’

Wat zeg jij? Praat mee!

Bekende en minder bekende Nederlanders bezoeken onze projecten. Hun onafhankelijke oordeel houdt ons scherp. En het geeft jou de kans om een mening te vormen over onze resultaten. Jij maakt ons werk mogelijk, dus jouw oordeel telt!

Naam: Ruud van den Boogaart
Beroep: Account director bureau Maan
Bestemming: Uganda
'Hoewel ik kritisch was in het begin, heb ik écht de resultaten gezien.'

Microkrediet voor vrouwen in Uganda
Wekelijks komen de vrouwengroepen met Cream bijeen onder een mangoboom. De onderlinge solidariteit is groot in deze groep. In twee jaar tijd leerden alle leden in hun eigen bestaan te voorzien.
Vrouwen in Uganda krijgen financiële educatie in spaar- en kredietgroepen
Financiële educatie is de basis van een succesvolle start als ondernemer. De vrouwen van de spaar- en kredietgroep houden met ijzeren discipline de bij- en afschrijvingen bij. Het geld wordt bewaard in een - eveneens - ijzeren box.
Ondernemers in Uganda netwerken en delen kennis
Cream coacht ook ondernemers met groeipotentie. Wij mochten meedenken over het bereiken van hun volgende mijlpaal. De oplossingen kwamen van de Ugandese ondernemers onderling. Netwerken en kennis delen is ook hier van groot belang.
Rolmodellen ondernemers en onderneemsters in Uganda
Om projectdeelnemers te inspireren zoekt Cream naar rolmodellen die de volgende stap hebben gezet in hun ondernemerschap. Zoals dit kledingbedrijf. Voor één van de onderneemsters was dit bezoek een doorbraak in haar ambities.
Vanuit armoede naar succesvol bestaan, vrouwen in Uganda maken droom waar
Trots! Deze onderneemster Babirye Beatrice is er in drie jaar in geslaagd vanuit uitzichtloze armoede een succesvol bestaan op te bouwen. Een van haar dromen was een nieuwe scooter. Die droom heeft ze gerealiseerd.
> <

Startkapitaal voor Ugandese vrouwen

Het noorden van Uganda, jarenlang het toneel van conflicten, is straatarm. De bewoners leven van kleinschalige landbouw. Ze verdienen weinig. De infrastructuur is slecht, geld lenen moeilijk en een afzetmarkt is lastig te vinden. Vrouwen doen ongeveer 80 procent van het landbouwwerk, maar mogen niet beslissen over hun akkers of over de besteding van hun inkomen.

De Community organisation for Rural Enterprise and Activity Management (Cream) bevordert de ondernemingszin. Ze doorbreekt het traditionele man-vrouw-denken en helpt vooral vrouwen met beroepstrainingen en het opzetten van spaar- en kredietgroepen. Zo komen vrouwen makkelijker aan geld om een eigen bedrijf te beginnen. Daarmee verbeteren zij hun economische en maatschappelijke positie.

Al meer dan 35.000 mensen, vooral vrouwen, hebben zich aangesloten bij een spaar- en kredietgroep. Van het werk dat hieruit voortkomt, plukken hele families en dorpen de vruchten. Bijvoorbeeld doordat hele gezinnen nu te eten hebben en kinderen naar school kunnen.

Januari 2014

Oordeel van ruud

De Nederlandse ondernemer Ruud van den Boogaart is lid van het Oxfam Novib netwerk ‘Ondernemers voor Ondernemers’. In oktober 2013 bezocht hij onder meer het microfinancieringsproject van onze partnerorganisatie Cream.

‘Mijn beeld van microfinanciering bleek niet te kloppen. Partnerorganisaties verlenen niet direct microkrediet aan de mensen daar. De ondernemers sparen als groep en lenen van hun eigen geld. Partners begeleiden met het geld van Oxfam Novib deze groepen ondernemers met educatie en empowerment. De ondernemers zijn tevreden over deze aanpak.

Hoewel ik kritisch was in het begin, heb ik écht de resultaten gezien. Sommige Ugandezen zaten onder de armoedegrens met minder dan 1 euro per dag. Nu verdienen ze 3 à 4 euro. Ze sturen hun kinderen naar school en kopen dingen die hun leven veraangenamen, zoals een scooter. Deze verandering is in slechts twee jaar tijd gerealiseerd, dat vind ik erg mooi.’

Oordeel van Oxfam Novib

Naam: Harriet Mbabazi
Functie: Projectverantwoordelijke
Eindoordeel: Geslaagd

De leden van de groepen hebben geleerd te sparen en te plannen. Hierdoor kunnen ze schoolgeld betalen voor hun kinderen, de dokter bekostigen of een eigen bedrijfje beginnen. Van een lening kopen ze bijvoorbeeld land, varkens, koeien of pluimvee als investering in hun kleine onderneming. Door het verdiende geld kunnen ze meer sparen en meer lenen.

Cream brengt de groepsleden ook in contact met officiële banken: 111 groepen zijn nu aangesloten bij plaatselijke banken. Hierdoor profiteren ze ook van andere financiële diensten zoals verzekeringen. Ook kunnen ze meer geld lenen. De groepsleden zijn vooral vrouwen, die economisch steeds zelfstandiger worden. Ze nemen zelf beslissingen, of doen dit samen met hun echtgenoot. Je ziet hun zelfrespect groeien.

Bij sommige leden moet nog wel het financieel inzicht verbeteren. Te vaak nog geven zij hun spaargeld of lening uit aan dingen als huwelijksceremonies of examenfeestjes. Zo rendeert hun geld niet direct in meer inkomsten. Met Cream gaan we deze mensen intensiever begeleiden om beter overwogen keuzes te kunnen maken.

Jouw oordeel? Praat mee!

Geslaagd, mislukt of een dilemma? Oordeel zelf over de resultaten van onze partner Cream in Uganda!

Ruud: ‘Ik was kritisch in het begin, maar zag echt resultaten.’
Oxfam Novib: ‘Het zelfrespect van de deelnemende vrouwen groeit.’

Wat zeg jij? Praat mee!

Bekende en minder bekende Nederlanders bezoeken onze projecten. Hun onafhankelijke oordeel houdt ons scherp. En het geeft jou de kans om een mening te vormen over onze resultaten. Jij maakt ons werk mogelijk, dus jouw oordeel telt!

Naam: Paul Smeets
Beroep: Eigenaar Bridge Consulting Group
Bestemming: Uganda
‘Ontroerend hoe positief en saamhorig koffieboeren en –boerinnen dingen oppakken en oplossen.’

Microkrediet voor vrouwen in Uganda
Send a Cow Uganda leidt boeren en boerinnen op en begeleidt ze, onder meer met het verstrekken van microkrediet. Zo kunnen zij zelf in hun onderhoud voorzien.
Microkrediet voor boeren en ondernemers in koffie in Uganda
Koffieboeren geven hun bonen, zaden en kennis door aan nieuwe ondernemers: dezelfde hoeveelheid als zij zelf via Sacu hebben gekregen.
Krediet voor koffieboeren in Uganda
Deze koffieboeren zijn lid van een grote gemeenschap van gemiddeld 30 gezinnen. Gezamenlijk zorgen ze voor elkaars welzijn.
Boeren en boerinnen in Uganda verbouwen milieuvriendelijk en duurzaam verantwoord
De boeren verbouwen milieuvriendelijk en duurzaam verantwoord. Met eenvoudige maar slimme biologische oplossingen runnen zij hun boerenbedrijf zonder bestrijdingsmiddel.
Vrouwen in Uganda tonen leiderschap
De ondernemers wisselen met respect voor elkaar hun gedachten uit. Met een democratisch gekozen vertegenwoordigster van 750 boeren zetten zij zich in om het aantal zelfstandige boeren en ondernemers te laten groeien.
> <

Produceren voor de markt

Het noorden van Uganda is lange tijd geteisterd door conflict en geweld. Sinds 2011 is het weer redelijk veilig en vredig. Mensen pakken hun leven op en proberen zo goed mogelijk een inkomen te verdienen. Onze partner Send a Cow Uganda (Sacu), ooit opgericht door de Anglicaanse kerk en Britse boeren, helpt hen daarbij.

Sacu leert boerenfamilies:

 • hoe zij gewassen duurzaam kunnen verbouwen en beter kunnen laten aansluiten bij de marktvraag en de klimaatverandering;
 • hoe zij moestuinen kunnen aanleggen met een grote variatie aan groente en fruit;
 • hoe zij gezonder kunnen leven en gezonder vee kunnen telen;
 • ​​hoe ze hiv en aids kunnen voorkomen;
 • ​hoe ook vrouwen de leiding kunnen nemen in dorpsgroepen.

Sacu helpt 11 boerengroepen in de regio West Nile gedurende 3 jaar om zich te verenigen. De leden krijgen naast training ook zaad of vee als ze zich dat zelf niet kunnen veroorloven. Een groep bestaat gemiddeld uit 20 leden, 85 procent van hen is vrouw. Samen zorgen ze met hun families voor voedselzekerheid en inkomen.

Januari 2014

Oordeel van Paul

Paul Smeets reisde naar Uganda in oktober 2013 samen met 3 andere leden van ons netwerk Ondernemers voor Ondernemers. Zij bezochten onze partnerorganisaties voor microfinanciering, waaronder Send a Cow Uganda (Sacu).

‘Sacu geeft arme mensen een koe en leert ze hoe je vee kunt telen en er een inkomen mee kunt verdienen. Als tegenprestatie geeft de boer of boerin een kalf door aan een potentiële ondernemer, samen met kennis over het boerenbedrijf. De nieuwe ondernemer wordt door de gemeenschap gekozen. Hetzelfde principe wordt toegepast met gewassen als koffieplanten.

Ons bezoek aan koffieboeren en –boerinnen van Sacu was onvergetelijk. Ze zijn vastberaden een goed, biologisch en duurzaam product op de markt te brengen. Dit past heel mooi in onze tijd. Het ontroerde me hoe positief en saamhorig zij dingen oppakken en oplossen. Ze zijn trots en gelukkig dat ze zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Ik heb ervan geleerd dat wij ondernemers elkaar veel meer kunnen steunen.’

Oordeel van Oxfam Novib

Naam: Harriet Mbabazi
Functie: Projectverantwoordelijke
Eindoordeel: Geslaagd

Het project van Sacu is goed op dreef. Zelfs mensen die geen land bezitten, hebben nu inkomsten en brood op de plank. Dit komt vooral door de moestuinen, waar geen grote lappen grond voor nodig zijn. De families telen hier groente voor zichzelf en voor de verkoop. Van de opbrengst sturen ze hun kinderen naar school. De gewassen zijn gevarieerd en aangepast aan het veranderende klimaat. Vrouwen hebben zo het hele jaar rond voedsel en inkomen.

Lastig was de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw. Vee telen is een mannenberoep, was de opvatting, waardoor veel vrouwen in het project afhaakten en hun mannen het vee overnamen. Door veel discussie over de seksegelijkheid is het stereotype denken afgenomen. Vrouwen mogen nu ook koeien hoeden, dit was vóór het project ondenkbaar.

De deelnemende boeren en boerinnen leren steeds beter commerciële landbouw te bedrijven. Ze proberen eerst gewassen en vlees te verwerken, vóór ze het verkopen. Juist daar zit de toegevoegde waarde en dus de winst in. In de volgende fase van het project willen we samen met Sacu meer boerinnen en boeren naar dit hogere niveau tillen.

Jouw oordeel? Praat mee!

Geslaagd, mislukt of een dilemma? Oordeel zelf over de resultaten van onze partner Sacu in Uganda!

Paul: ‘Boeren zijn trots dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.’
Oxfam Novib: ‘Het project van Sacu is goed op dreef.’

Wat zeg jij? Praat mee!

Bekende en minder bekende Nederlanders bezoeken onze projecten. Hun onafhankelijke oordeel houdt ons scherp. En het geeft jou de kans om een mening te vormen over onze resultaten. Jij maakt ons werk mogelijk, dus jouw oordeel telt!

Naam: Sylvana Simons
Beroep: Presentatrice
Bestemming: Senegal
‘Y’en a Marre is een ontzettend inspirerende beweging.’

Sylvana Simons: ‘We zijn op weg naar Y’en a Marre. Het voelt onwerkelijk, zo’n grote stad. Ik vind het bezoek aan Y’en a Marre vooraf best spannend.’
‘Het wordt zelfs heel gezellig als één van de leden gaat rappen. Zijn rap was 2 jaar geleden onderdeel van een succesvol protest tegen de zittende president.’
‘De verhalen van de leden inspireren me enorm. Y’en a Marre zet zich in voor een beter Senegal en roept alle jongeren op om te gaan stemmen.’
‘De verhalen van de leden inspireren me enorm. Y’en a Marre zet zich in voor een beter Senegal en roept alle jongeren op om te gaan stemmen.’
‘De beweging is goed georganiseerd, maar heeft geen strikte hiërarchie. Vrouwen en mannen zijn gelijk en Y’en a Marre is een hechte familie, zo krijg ik te horen.’
‘De beweging is goed georganiseerd, maar heeft geen strikte hiërarchie. Vrouwen en mannen zijn gelijk en Y’en a Marre is een hechte familie, zo krijg ik te horen.’
‘Een lid van Y’en a Marre vertelt met passie over het ontstaan van de beweging: ‘We waren de nalatige overheid zat en realiseerden ons dat wij zelf voor verandering konden en moesten zorgen.’’
‘Een lid van Y’en a Marre vertelt met passie over het ontstaan van de beweging: ‘We waren de nalatige overheid zat en realiseerden ons dat wij zelf voor verandering konden en moesten zorgen.’’
‘De hal hangt vol met intrigerende foto's. Protesten. Razzia's. Politiegeweld. Toch voel ik me al snel welkom en safe. Ik word heel hartelijk begroet en krijg traditionele thee.’
‘De hal hangt vol met intrigerende foto's. Protesten. Razzia's. Politiegeweld. Toch voel ik me al snel welkom en safe. Ik word heel hartelijk begroet en krijg traditionele thee.’
Sylvana Simons: ‘We zijn op weg naar Y’en a Marre. Het voelt onwerkelijk, zo’n grote stad. Ik vind het bezoek aan Y’en a Marre vooraf best spannend.’
Sylvana Simons: ‘We zijn op weg naar Y’en a Marre. Het voelt onwerkelijk, zo’n grote stad. Ik vind het bezoek aan Y’en a Marre vooraf best spannend.’
> <

Senegalezen rappen overheid bij de les

Een haperend elektriciteitsnetwerk, te hoge prijzen voor rijst en brood, een corrupte overheid: in 2011 dienden Senegalezen met de actie Mille Plaintes 1000 klachten in bij hun regering. Het was het eerste wapenfeit van de jongerenbeweging Y’en a Marre, die nu ruim 300.000 volgers kent.

Senegalese rappers en journalisten namen het initiatief. Zij zagen hoe de Senegalese overheid ongestoord financieel schandaal op schandaal stapelde. Y’en a Marre (‘Schoon genoeg!’) stimuleert jongeren, die 44% van de bevolking uitmaken, om de overheid kritisch te volgen en politiek actief te worden.

Ze doen dit met muziekconcerten, social media en een website die door de bezoekers zelf gevuld wordt (crowdsourcing). Overal door het land zijn nu groepen die de overheid ter verantwoording roepen. President Wade wilde in 2011 een derde termijn blijven zitten, tegen de grondwet in. Y’en a Marre krijgt in haar protest zo veel volgers mee, dat Wade uiteindelijk is weggestemd.

April 2014

Oordeel van Sylvana

Presentatrice Sylvana Simons bezocht in maart 2014 onze partnerorganisaties in Senegal. Zo ging ze langs bij Y’en a Marre, een groep rappers en journalisten die Senegalese jongeren politiek bewust maakt.

‘Y’en a Marre ontstond begin 2011 uit onvrede over de regering. De organisatie stimuleert jongeren met rap om op te komen voor hun rechten. Ik verwachtte een boze groep militanten te ontmoeten, maar voelde me al snel welkom. Y’en a Marre is een ontzettend inspirerende beweging. Ze bundelt de krachten van burgers voor een beter Senegal. Soms wordt hier een hoge prijs voor betaald. Een aantal leden van Y’en a Marre is tijdens protesten gearresteerd of gedood. Toch heeft de groep vooral mooie resultaten behaald. Dankzij de oproepen van Y’en a Marre hebben tienduizenden jongeren zich als stemgerechtigde laten registreren en is er een vernieuwende politieke leiding gekomen. Ik geloof in het succes van deze partnerorganisatie.’

Oxfam Novib vrijwilliger Jeroen Zuiderwijk interviewde journalist Fadel Barro en rapper Abdou Aidara, 2 van de oprichters van Y’en a Marre en velde zijn oordeel. Praat mee met: ‘We rappen het laatste nieuws’.

Oordeel van Oxfam Novib

Naam: Bastiaan Kluft
Functie: Projectverantwoordelijke
Eindoordeel: Geslaagd

Rappers die jongeren mobiliseren en zich uitspreken tegen de misstanden in Senegal. Opkomen voor democratie en tegen corruptie: dat klonk intrigerend.

Oxfam Novib zoekt altijd organisaties die werken aan de verbetering van de omstandigheden van (arme) mensen. Y’en a Marre past daar goed in. Maar het is geen organisatie zoals we die normaal kennen. Het is een beweging, een Facebook-pagina: hoe kun je daar nu mee samenwerken, dachten we?

Toch vonden we het belangrijk om met Y’en a Marre in zee te gaan, juist omdat ze anders zijn, andere groepen aanspreken, jonge mensen. Y’en a Marre was zelf ook verrast toen we haar benaderde. We hebben een contract gesloten via een officieel geregistreerde organisatie om haar te steunen met lokale projecten. Hierin volgen jongeren nauwlettend de financiële stromen van gemeentes. Ze zien erop toe dat het geld terecht komt waar het hoort, zoals bij scholen, begeleiding naar werk of gezondheidszorg.

Jouw oordeel? Praat mee!

Geslaagd, mislukt of een dilemma? Oordeel zelf over de resultaten van onze partner Y’en a Marre in Senegal!

Sylvana: ‘Ik geloof in het succes van Y’en a Marre.’
Jeroen: ‘Deze partner spreekt de taal van jongeren.’
Oxfam Novib: ‘Y’en a Marre is anders dan andere organisaties.’

Wat zeg jij? Praat mee!

Bekende en minder bekende Nederlanders bezoeken onze projecten. Hun onafhankelijke oordeel houdt ons scherp. En het geeft jou de kans om een mening te vormen over onze resultaten. Jij maakt ons werk mogelijk, dus jouw oordeel telt!

Naam: Ikram Cakir
Beroep: Kinderrechtenspecialist
Bestemming: Nederland
‘Het is een goede keuze om multinationals op hun verantwoordelijkheid aan te spreken.’

> <

Campagne voor eerlijke voedselindustrie

1 op de 8 mensen gaat met honger naar bed. Terwijl er voldoende eten op de wereld is. ’s Werelds 10 grootste voedingsmiddelenbedrijven hebben weinig oog voor de miljoenen mensen in ontwikkelingslanden die arbeid, land en grondstoffen leveren voor hun producten. Met de internationale Behind the Brands-campagne voert Oxfam samen met jou actie voor een eerlijk voedselsysteem. Door middel van de scorecard ranken we multinationals op hun verantwoord ondernemen voor mens en milieu. Bovendien roepen we samen de bedrijven op hun invloed te gebruiken om honger en armoede te bestrijden.

Met succes! Chocoladeliefhebbers wereldwijd zorgden ervoor dat Mars, Nestlé en Mondelez de positie van vrouwen in de cacaosector gaan verbeteren. Zij worden vaak slecht betaald en achtergesteld bij mannen. Ook beloofden Coca-Cola, PepsiCo en ABF om landjepik aan te pakken. Wij houden in de gaten of deze voedselgiganten woord houden. En samen met jou blijven we actie voeren!

Juli 2014

Oordeel van ikram

Ikram is Doener (vrijwilliger) voor Oxfam Novib. Ze zag alle ins en outs van onze Behind the Brands-campagne.

‘Het is een goede keuze om multinationals op hun verantwoordelijkheid aan te spreken. Zij hebben soms meer macht dan overheden, zijn bang voor imagoschade en kunnen snel veranderingen doorvoeren. Ik vind het erg positief dat Behind the Brands een inspanning is van alle Oxfams wereldwijd. De grootste voedselbedrijven hebben namelijk over de hele wereld consumenten en leveranciers.

Het grote aantal steunbetuigingen van het publiek geeft Oxfam kracht bij de gesprekken met bedrijven. De eerste bedrijven leken relatief makkelijk te overtuigen. Ik ben benieuwd of Kellog en Generall Mills ook bereid zijn hun milieuonvriendelijke beleid aan te passen. Ze staan bekend om hun conservatieve houding en ongevoeligheid voor negatieve publiciteit.

De behaalde successen zijn niet alleen aan Oxfam te danken. Andere organisaties lobbyen ook om voedselbedrijven eerlijker en duurzamer te maken. De onderlinge samenwerking kan nog intensiever.‘

Oordeel van Oxfam Novib

Naam: Ton Vrijenhoek
Functie: Projectleider
Eindoordeel: Geslaagd

Geen enkel bedrijf is te groot om naar zijn klanten te luisteren. Dit bewijzen we met onze campagne Behind the Brands. Als genoeg mensen de grote voedselbedrijven aanspreken op hun beleid, moeten zij wel reageren. Via Facebook, Twitter en een online petitie dragen consumenten bij aan een eerlijk voedselsysteem.

Na onze eerste publieksactie beloofden Mars, Nestlé en Mondelez de ongelijkheid van cacaoboerinnen aan te pakken. Ook bij onze tweede actie boekten we winst. Samen met consumenten zorgden we ervoor dat Coca-Cola, PepsiCo en ABF toezegden geen suiker van ingepikte grond meer te gebruiken in hun producten. Een belangrijke stap voor gemeenschappen in Cambodja en Brazilië die al jaren tegen landjepik strijden.

Ik kijk tevreden terug op 1 jaar campagnevoeren. Er valt nog veel te bereiken, maar het begin is er! Met onze huidige actie gaan we bedrijven weer op de huid zitten. Om klimaatverandering te bestrijden en honger te voorkomen.

Jouw oordeel? Praat mee!

Geslaagd, mislukt of een dilemma? Oordeel zelf over de resultaten van onze campagne Behind The Brands!

Ikram: ‘Multinationals zijn bang voor imagoschade.’
Oxfam Novib: ‘Er valt nog veel te bereiken, maar het begin is er!’

Wat zeg jij? Praat mee!

Bekende en minder bekende Nederlanders bezoeken onze projecten. Hun onafhankelijke oordeel houdt ons scherp. En het geeft jou de kans om een mening te vormen over onze resultaten. Jij maakt ons werk mogelijk, dus jouw oordeel telt!

> <

Inkomsten en uitgaven

Waar komen onze inkomsten vandaan?

Totaal inkomsten € 206.855.000

Van elke euro die Oxfam Novib uitgeeft, gaat:

Totaal uitgaven € 201.246.000

Er is minder geld uitgegeven dan binnengekomen over de periode 1 januari 2013 tot en met maart 2014.
Dit geld staat gereserveerd, onder andere voor langlopende projecten.

Naar de jaarrekening januari 2013 - april 2014
Nederlandse samenvatting jaarrekening

Jij maakt ons werk mogelijk,
samen met vele andere supporters

 • 335.658 donateurs
 • 679 partnerorganisaties in ontwikkelingslanden
 • 713 bedrijvenambassadeurs
 • 2.574 vrijwilligers (onze ‘Doeners’)
 • 32.859 Facebook-fans
 • 9.405 Twitter-volgers
 • 2.288 Eerlijke Bankwijzer fans en volgers
 • 3.426 Linkedin-volgers
 • 31.728 aanhangers van onze GROW-campagne
 • 2,5 miljoen deelnemers van de Nationale Postcode Loterij
 • 4 grote zakelijke partners: ASN Bank, SCA, Philips en de Turing Foundation
 • 34 grote donoren, waaronder: Comic Relief, Gates Foundation, Ford Foundation, Sida, ECHO, DIFID en NORAD
 • 316 Oxfam Novib-medewerkers in Nederland
 • 351 Oxfam Novib-medewerkers in het buitenland
 • ... en vele, vele anderen.
 • Hartelijk dank aan allen

Doe ook mee